GIMATIC

TARRAINJÄRJESTELMÄT

Muoviteollisuuden modulaariset tarrainjärjestelmät

Gimatic

Tarrainjärjestelmät muoviteollisuudelle

Gimatic:n EOAT-tarrainjärjestelmä kappaleenkäsittelyyn on markkinoiden laajin modulaarinen tarrainkomponenttijärjestelmä. Komponenteista on helppo ja nopea valmistaa erilaisia eri käyttöön tulevia robottitarraimia automaattiseen kappaleenkäsittelyyn. Yleisin käyttökohde on muoviteollisuuden robottitarraimet.

Komponenttivalikoima lähtee tarvittavista Al-profiileista eteenpäin johon lisätään tarvittavat muut komponentit mitä käsiteltävä tuote vaatii.

Järjestelmän etuja tuotannossa:

  • Jokaiselle tuotteelle oma robottitarrain, nopeuttaa tuotannossa uuden tuotteen tuotannon aloitusta
  • Tarraintyökalun vaihdossa tarraimen pikavaihtolaippa nopeuttaa ja varmistaa että vaihdettava tarrain asentuu oikeinpäin ja oikeaan asemaan robotissa olevaan työkalulaippaan. Näin saadaan tarraimen vaihtoajaksi muutama sekunti ja samalla kytkeytyy paineilma-ja sähköt tarraimelle
  • Oikein valituilla komponenteilla varmistetaan varma tartunta tuotteeseen kun tuotetta haetaan ruiskupuristusmuotista. Tarttuminen tapahtuu joko mekaanisesti tai alipaineella