Hamar Laser

Linjaus

Linjaus

Linjauslaser geometriseen linjaukseen ja säätöön

Linjaus – Hamar Laser

L-sarja

Hamarin L-sarjan tuotteet soveltuvat pintojen vaaituksiin, tasomaisuuksien, suorakulmaisuuksien, kohtisuoruuksien, yhdensuuntaisuuksien mittaamisiin ja mittausten aikaisiin säätämisiin. Laserlaite muodostaa tasoja, jotka ovat keskenään suorakulmassa. Mittauselin, tai useampi, paikoitetaan pinnalla haluttuun asemaan, josta saadaan mittapoikkeamat pinnan ja lasertason välillä. Pisteen mittaamiseen kuluu aikaa joitain sekunteja. Mittaustulos saadaan + tai – suuntaisena selkeään näyttöön ja haluttaessa se voidaan tallentaa mittausprotokollaan tietokoneelle.

Laitteistolla on mahdollista mitata mikrometrien (+/- 0,001 mm) tarkkuudella, mittaustarkkuus on riippuvainen etäisyydestä ja olosuhteista.

Hamar-laitteiston mittausmenetelmän etuja ovat: erisuuntaisten tasojen yhtäaikainen mittaaminen, säätöjen tekeminen mittausten aikana, mittaus- ja asetusnopeus, perinteisten mittausmenetelmien yhdistäminen samalla laitteella (vesivaaka, suorakulma, linjalanka ja linjain) ja laitteiston linjasiirto lasertasoa pitkin.

Ota yhteyttä!

Miksi linjata?

Koneen tarkkuuteen voidaan vaikuttaa merkittävästi linjaamalla kone tarkasti. Linjatulla koneella päästään lähemmäksi koneen valmistajan toleransseja ja parannetaan tarkkuutta. Linjattuna kone toimii myös varmemmin, häiriöttömämmin ja pidempään.

Koneen linjaus muuttuu käytössä ja vaikuttaa kappaleiden tarkkuuksiin sekä koneen kulumiseen. Useimmiten linjausten tarkistuksia ei enää tehdä asennuksen jälkeen tai ne on saatettu tehdä vajavaisesti. Yleisin syy huonoon vaaitukseen ja linjaukseen on; perinteisin menetelmin tehtyihin linjauksiin kuluu päiviä tai jopa viikkoja, eikä laitteita haluta pitää pois tuotannosta.

Hamar-laserlinjauslaitteistolla tarkastukset ja säädöt tehdään nopeasti perinteisiin menetelmiin verrattuna.

Katso videot Hamar Laser asetus, käyttö ja käyttökohteet:
Tästä Hama Laser:n Youtubeen

Kysy lisää!

Linjaus