TPI

KUNNON SEURANTA

Vibration Analyzer

TPI

Vibration Analyzer

Vibration Analyzer värinä, epätasapaino, laakerivaurio mittauksien monitoimityökalu.

Vibration Analyzer on helppokäyttöinen mukana kuljetettava laite jolla kunnossapidon ammattilainen tarkkailee laitteiston värinöitä ja ennakoi saamansa tiedon perusteella laitteen kuntoa ja huolto/korjaustarvetta.

Vibration Analyzer ominaisuudet:

  • Värinämittaus
  • Tasapainotus

Kunnossapidon ennakoivalla huoltotarpeen selvityksellä mahdollinen huoltotarve selvitetään seuraamalla laitteen kunnon kehitystä, huoltotarve voidaan päätellä värinämittauksen avulla.

Vibration Analyzer on väline jatkuvaan kunnon seurantaan jolla laitteen tai koneen kuntoa seurataan sen käyttöönotosta säännöllisin väliajoin. Kunkin mitattavan laitteiston kunnon kehitys on yksilöity PocketVibrAn muistiin. Itse mittaus tapahtumaan tarvitaan aikaa noin minuutti ja tulokset ovat nähtävissä helposti graafisena kuvaajana laitteiston kunnosta.

Käyttöliittymä

Vibration Analyzerissä on helppo käyttöliittymä jossa on valmiina mittaus pohjat esimerkiksi: moottoreille, pumpuille ja tuulettimille.

Vibration Analyzeriin sisältyy määritelmät ja näytöt: epätasapainolle, linjausvirheille, löysille liitoksille ja laakerivaurioille. Nämä ovat tyypillisiä asioita koneille ja laitteille.

Balancer Tasapainotus -lisäominaisuus

Epätasapaino on luultavasti yleisin yksittäinen syy ennenaikaiseen laakerivaurioon: moottoreissa, pumpuissa, tuulettimissa ja puhaltimissa.

Vibration Analyzeriin on mahdollista liittää edullinen lisäominaisuus jolla tasapainotuksen tarvittava painonlisäys tai -poisto saadaan helposti selvitettyä.

Balancer on ratkaisu kun tarvitset tiedon tasapainotusta varten mihin ja miten syvään porataan tai mihin lisäpainoa tulee laittaa, tasapainotus mitataan ja todetaan tasapainotustyön jälkeen.